För dig som började träna i unga år med anledningen att skaffa dig en friskare kropp, att bygga upp din kropp eller att bli så bra som möjligt inom någon sport kommer du förr eller senare till en punkt som gör att det krävs professionell träning om intresset består. I det fallet kommer du då att gå från att träna på amatörnivå till att bli den som för din träning till elitnivå. Nu är det förvisso inte alla som når denna punkt av förklarliga anledningar, som exempelvis att det inte finns tillräckligt med talang eller pengar för att satsa på detta. För alla som når denna punkt är det dock ett intressant men mycket hårt program som kommer att följa för att gå vidare i utvecklingen.

train at the elite levelAtt träna på elitnivå innebär att du kommer att få lägga mycket tid på din träning och sport. detta innebär då i många fall att du kommer att få försaka mycket av det som andra fortfarande kan ägna sig åt. Det betyder dock inte att du kommer att bli en tråkig människa som inte kan umgås med dina vänner, utan enbart att du har ett mål i livet och att du göra allt du kan för att satsa på detta.

När du nått upp till elitnivå gällande din träning kommer du säkert redan varit den som noggrant planerat både din träning och kost samt vila under många år. I det fallet kommer din övergång till elitnivå inte att innebära så stora förändringar. Om sedan fortfarande det brinnande intresset för den sport eller den träning som du utför, fortfarande finns kvar med samma kraft som den hade när du började intressera dig kommer du säkert att lyckas med denna övergång på ett bra sätt. Att träna på elitnivå behöver inte vara så tungt som många tror, utan kan även det vara ett rent nöje för den som är intresserad.